Σεμινάριο δημιουργικού θεάτρου με τη Σοφία Πάσχου

Σεμινάριο δημιουργικού θεάτρου
με τη Σοφία Πάσχου