Υποκριτική και Πρακτική Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Τεχνικές ακρόασης για ηθοποιούς
με την Πηγή Δημητρακοπούλου 1